KALUPI ZA MAGNETE

Izrada kalupa za kalupe za gipsane magnete.

Dovoljno je da pošaljete sliku od koje želite da Vam napravimo reljef.

Kalupi se izrađuju od klirita, tako su trajni.

Rade se u pozitivu kako bi Vi posle mogli da radite kalupe za gipsane magnete u negativu.

NAZAD