KALUPI ZA MAGNETE

Izrada kalupa za kalupe za gipsane magnete.

Dovoljno je da pošaljete sliku od koje želite da Vam napravimo reljef.

Kalupi se izrađuju od klirita, tako su trajni i mogu da se koriste bezbroj puta.

Rade se u pozitivu kako bi Vi posle mogli da radite kalupe za gipsane magnete u negativu.

KLIRIT (PLEKSIGLAS)